स्थानीय तहको नाम : कैलाश गाउँपालिका

गाउँपालिकाको केन्द्र : कालिकाटार

स्थापना मितिः २०७३

जम्मा वडा संख्या : १०

जम्मा जनसंख्या :  २३९२२

जम्मा क्षेत्रफल : २०४.४८ वर्ग किमि

क्र.सं. वडा नं. साविकका वडा जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग कि.मि.)
डाँडाखर्क(१-४,६) १८३१ १७.१२
डाँडाखर्क(५,७-९) २१९० १८.८५
कालिकाटार(१,३,६) २२०१ १४.६५
कालिकाटार(२,४,५,७-९) २५२२ १९.५६
गोगने(४,२,७,४,१) ३००९ ४३.५१
गोगने(४,२,९,२,५) २३३६ १६.३१
भार्ता(१,४-६,८) २१४४ १२.५८
भार्ता(२,३,७,९) २०२५ १५.७८
नामटार(२,५,७) २६३० १५.३१
१० १० नामटार(६,८,९) ३०३४ ३०.८१
जम्मा २३९२२ २०४.४८
अनिरुद्रखबर संवाददाता
थप जानकारी