समुन्द्रको लहर जस्तो कोरोना ओमिक्रोनको लहर छ
बाँच्ने बचाउने भन्दा पनि घुम्ने र रम्ने मान्छेको रहर छ
कोरोनाले रुप परिवर्तन गर्दै कहर बन्दै मडारिएको छ
कहरमा नै बाँच्न रमाउने मेरो देश अनि गाउँ, सहर छ ।
गुप्त बहादुर श्रेष्ठ
थप जानकारी